மருத்துவமனை மற்றும் மருத்துவகல்லூரிக்கு 10 வகையான வேலைவாய்ப்புகள் !

தனலெட்சுமிPRO – Pharamacist- Nurising Superintemdent-Nures-lab Technician – BioMedical Engineer-Network engineer-House Keeping Supervisor-Plumbing Supervisor ஆகிய பணிகளுக்கு ஆட்கள் தேவை – விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்TRYM042467-M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *