angusam 04/06/2017

தமிழ்நாடு திறந்த நிலைப் பல்கலைக்கழகம் திருச்சி சேவை பயிற்சி மையம் சார்பாக மாணவர்கள் சேர்க்கை மற்றும்விண்ணப்பங்கள் வழங்கப்பட்டன.

 தமிழ்நாடு முழுவதும் திறந்த நிலைப் பல்கலைகழகத்தின் மாணவ சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பங்கள்வழங்கப்பட்டாலும் திருச்சி மாவட்டத்தில் முதல் முறையாக வழங்கப்பட்டது.

இந்நிகழ்ச்சியில் சேவை தொண்டுநிறுவனத்தின் இயக்குனர் சேவை.கோவிந்தராஜ், தமிழ்நாடு திறந்த நிலைப் பல்கலைகழத்தின் சார்பில் பேராசியர்வையாபுரி, இரவி மாணிக்கம், வழக்கறிஞர் தர்மராஜ் ஆகியோர் வாழ்த்தி பேசினார்கள். திருச்சியில் நடைபெற்றவிழாவில் நேரடி  மாணவ சேர்க்கைக்கான விண் ணப்பத்தினை தமிழ்நாடு திறந்த நிலைப்பம் கலை கழக ஆட்சிமன்ற குழு உறுப்பினர் டாக்டர் .L. ஷானவாஸ் கான் முதல் மாணவ சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பத்தினைவழங்கினார்இதில் சுமார் 50 க்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் விண்ணப்படிவங்களை ஆர்வத்துடன் பெற்றுசென்றனர். தொடர்ந்து சேர்கை நடைபெறுகிறது.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*