பெண் சிங்கம்

angusam 19/11/2015

பிரதமர் மோடி தன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் காலரைத் தூக்கிக்கொண்டு ஒரு விஷயத்தை ஷேர் செய்திருக்கிறார். அது… குஜராத் வனச் சரணாலயத்தில் இட ஒதுக்கீட்டின்படி பெண்களை அதிக அளவில்  நியமித்திருக்கிறார் என்ற செய்தி. ஸ்கூல் படிக்கும்போது இந்தியாவில் சிங்கங்கள் சரணாலயம் எங்கே இருக்கிறது என்ற கேள்விக்கு பதிலாகச் சொல்வோமே? குஜராத்தின் கிர் தேசியப் பூங்கா. அங்கே தற்போது 43 பெண்கள் அதிகாரிகளாக, ஊழியர்களாகப் பணி ஆற்றுகிறார்கள். அதில் 12 பேர் கிர் சரணாலயத்தினுள் டூட்டி பார்க்கிறார்கள். உலகின் மிக […]