டீச்சர் இனிமே முத்தம் கேட்பீங்க ??

0 12

டீச்சர் என்பவர் மாணவர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானவர்கள், அதுவும் குழந்தைகளுக்கு கடவுளை போன்று என்று புராணங்களிலும் இதிசாகசங்களிலும் போதித்துக்கொண்டே  வந்தாலும், இந்த சினிமா எடுக்கும் இயக்குநர்கள் மட்டும் ஏன் இவ்வளவு மோசமாக  சித்தரிக்கிறார்கள் என்றே தெரியவில்லை.  இந்த வகையில் இந்த முத்தம் செய்யும் இந்த காட்சியையும் பாருங்கள்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.