Browsing Tag

ஆரோக்யம்

உடல் தகுதியுடன் இருப்பது ஆரோக்கியமாக இருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தமல்ல !

எப்போதும் எதிர்காலத்தைப் பற்றியே சிந்திக்கிறோம் ... குறுகிய காலத்தில் வெற்றி அடைய பல முயற்சிகளை எடுக்கிறோம் ...