Browsing Tag

ஒற்றைச் சாளர முறை

2024-25 கல்லூரிகளில் ஒற்றைச் சாளர முறையில் மாணவர் சேர்க்கை அறிவிப்பு…

2024-25 கல்லூரிகளில் ஒற்றைச் சாளர முறையில் மாணவர் சேர்க்கை அறிவிப்பு நடைமுறைக்கு வருமா? சிக்கல் தீருமா? பொறியியல் கல்லூரிகளுக்கு நடப்பது போல, அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகளுக்கும், ஒற்றைச் சாளர முறையில், மாணவர் சேர்க்கையை நடத்த வேண்டும் என,…