Browsing Tag

கல்லூரி பேராசிரியர்

கல்லூரி ஆசிரியர்கள் கிள்ளுக்கீரைகள் அல்ல….

கல்லூரி ஆசிரியர்கள் கிள்ளுக்கீரைகள் அல்ல…. கலங்கரை விளக்கங்கள் பல்கலைக்கழக மானியக்குழு அறிவித்துள்ள 7-ஆவது ஊதியக்குழு பரிந்துரைகளின்படி பொதுவாகப் பணியில் சேர்ந்து 5 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்தவர்கள் 70ஆயிரமும், 10 ஆண்டுகளை நிறைவு…