Browsing Tag

குளிரில் இருந்து மீட்க

குளிர் கால அலர்ட் ! நாம் அவசியம் கவனிக்க வேண்டியது….

குளிர் கால அலர்ட்! குளிர் காலங்களில் வயது முதிர்ந்தோரிலும் மத்திய வயதினரில் நீரிழிவு ரத்தக் கொதிப்பு போன்ற இணைநோய்கள் இருப்பவர்களுக்கும் அதிகமான அளவில் "முகவாதம்" ஏற்படுவதைக் காண முடிகிறது. எதனால் ஏற்படுகிறது? முகவாதம் என்பது முகத்தில்…