Browsing Tag

பக்கவாத நோய் இதய நோய்களினால்

பக்கவாத காரணிகளில் ஒன்றான இதய நோய்

பக்கவாத நோயை ஏற்படுத்தும் காரணிகளில் மிகவும் முக்கியமானதான இதயநோய் பற்றி இந்த வாரம் பார்ப்போம். 20 முதல் 30 சதவிகிதம் வரை பக்கவாத நோய் இதய நோய்களினால் வருகிறது. அவற்றுள் பொதுவான இதய நோய்களை கீழே குறிப்பிட்டுள்ளேன். 1. மாரடைப்பு நோய்…