Browsing Tag

பி.ஆர்.ஓ.ப்ரியா

அதற்கும் எனக்கும் சம்பந்தமில்லை…

அதற்கும் எனக்கும் சம்பந்தமில்லை... கடந்த ’அங்குசம்’ இதழ் ஜில்லுன்னு சினிமா பகுதியில் சினிமா பி.ஆர்.ஓ.ப்ரியா குறித்த செய்தி வெளியிட்டிருந்தோம். நமது இதழ்…