Browsing Tag

புதிய நாடாளுமன்றம்

புதிய நாடளுமன்றக் கட்டிட திறப்பு விழாவில் கலந்து கொள்ளும் அரசியல் கட்சிகளின் பட்டியல்:

புதிய நாடளுமன்றக் கட்டிட திறப்பு விழாவில் கலந்து கொள்ளும் அரசியல் கட்சிகளின் பட்டியல்: புதிய பார்லிமென்ட் கட்டடம் திறப்பு விழா ஒரு முக்கியமான தருணம். நாடே…