Browsing Tag

எம்.ஜி.ஆருடன் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி

எதையும் சமாளிப்பேன் என்ற எம்.ஜி.ஆர்

17.2.1980 அன்று தமிழகத்தை அரசியல் புயல் தாக்கியது. இந்தியா முழுவதுமாக 9 மாநில அரசுகள் கலைக்கப்பட்டன. மத்தியில் ஆட்சி செய்த இந்திராகாந்தி அரசால். அதில், தமிழ்நாட்டில் அறுதிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியில் இருந்த எம்.ஜி.ஆர் அரசும்…