Browsing Tag

கோட்டாட்சியர் தவச்செல்வம்

மொராய்சிட்டி “ஆக்கிரமிப்பு”  செய்தியின்  மறுப்பும், எதிரொலியும்..

கடந்த பிப் 25-மார்ச்  9ம் 2022 தேதியிட்ட அங்குசம் செய்தி இதழில், “திருச்சி மொராய்ஸ் சிட்டி ஆக்கிரமிப்பு நீதிமன்ற தீர்ப்பு நடவடிக்கை எடுத்த  மாவட்ட…