Browsing Tag

தமிழர் பத்தினி கண்ணகி

தமிழர்களின் பத்தினி தெய்வம் கண்ணகியின் கோவில் – சீரமைப்பு எப்போது ?

தமிழர்களின் பத்தினி தெய்வம் கண்ணகிக்கு கோவில் – பாதை எப்போது ? “தமிழர்களின் பத்தினி தெய்வம் கண்ணகி கோயில் மற்றும் கோயில் செல்லும் மலைப்…