Browsing Tag

தலைவலி மற்றும் வலிப்பு

குழந்தைகளின் எமன் பக்கவாதம்

கொஞ்சி விளையாடும் குழந்தைகளைப் பாதிக்கும் பக்கவாத நோயைப் பற்றி இந்த வாரம் பார்ப்போம். தெய்வக்கரங்கள் தவழத் தடுமாறிட பாதம் தரை தொட மறுத்திடுதே தன் குழலிசையால் வசியம் செய்யும் இதழ்களும் யாக மௌனம் சாதிப்பது ஏனோ? களைப்பறியா பருவத்தில்…