Browsing Tag

தா.பாண்டியன்

தோழர் தா.பா.வின் படத்தை” ஜனசக்தி” காலண்டரில் இருந்து…

தோழர் தா.பா.வின் படத்தை" ஜனசக்தி" காலண்டரில் இருந்து அப்புறப்படுத்தியிருக்கிறார்கள்? பிப்ரவரி 26 ,தோழர் தா.பா.வின் நினைவுநாள் என்ற வாசகம் இருந்து வந்ததையும் நீக்கியிருக்கிறார்கள்? இது, அநியாயம் இல்லையா? அக்கிரமம் இல்லையா? இது,அறியாமல்…