Browsing Tag

பிஷப் கிறிஸ்டோபர் ஆசீர் நினைவு”

மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரியில் பிஷப் கிறிஸ்டோபர் ஆசீர் நினைவு மாநில…

மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரியில் பிஷப் கிறிஸ்டோபர் ஆசீர் நினைவு" ஒன்பதாவது மாநில அளவிலான கல்லூரிகளுக்கு இடையேயான ஹாக்கி போட்டி நடைபெற்றது, மாநில அளவில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் பதிமூன்றாவது இந்தியாவின் தேசிய விளையாட்டான ஹாக்கி போட்டி அமெரிக்கன்…