Browsing Tag

புனித வளனார் கல்லூரி

தூயவளானார் கல்லுரியில் சர்வதேச கருத்தரங்கம் “தரவு அறிவியலில் ஆராய்ச்சி”

தூயவளானார் கல்லுரியில் சர்வதேச கருத்தரங்கம் "தரவு அறிவியலில் ஆராய்ச்சி" தூயவளானார் கல்லுரியில் சர்வதேச கருத்தரங்கம் "தரவு அறிவியலில் ஆராய்ச்சி" என்ற…

விழித்திறன் குறைபாடுள்ள கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இலவச மடிகணினி மற்றும் சிறப்புக் கண் கண்ணாடி !

தானமானக் கொடுத்த 10 கோடி ரூபாயிலிருந்துதான் இந்த அமைப்பு தொடங்கப்பட்டது. தற்போது தமிழகத்தில் 260 கல்லூரிகளில் பயிலுக்கின்ற விழித்திறன்

“அசோகச் சக்கரம் குறிக்கும் 24 மதிப்பீடுகளுடன் ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி பெற்றவர்களாக மாணவர்கள்…

"அசோகச் சக்கரம் குறிக்கும் 24 மதிப்பீடுகளுடன் ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி பெற்றவர்களாக மாணவர்கள் உருவாகிட உறுதியேற்போம்" - புனித வளனார் கல்லூரி மேல்நிலைப்பள்ளி…