Browsing Tag

“Academic Support Associate”

அரசுத் துறை சார்ந்த பணிக்கு ஏன் தனியார் நிறுவனம் அறிவிப்பு…

பள்ளிக்கல்வி துறையின் சார்பாக "Academic Support Associate" பணிக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது ZIGMA TECHNOLOGIES என்ற தனியார் நிறுவனம். Contact என்று பிரசாத் பூமிநாதன் என்பவருடைய பள்ளிக்கல்வித்துறை மெயில் id…