Browsing Tag

Conspiracy to topple the regime

ஆட்சியைக் கலைக்கத் திட்டமிட்ட சதி – சதியை முறியடித்த…

ஆட்சியைக் கலைக்கத் திட்டமிட்ட சதி - சதியை முறியடித்த மு.க.ஸ்டாலின் ! அரசியல் சாசன அதிகாரம் படைத்தது ஆளுநர் பதவி. ஒரு மாநிலத்தின் ஆளுநரைக் குடியரசுத்தலைவர்தான் நியமனம் செய்கிறார். ஆளுநர் என்பவர் ஒரு மாநிலத்தின் நடைபெறும் ஆட்சிக்குத்…