Browsing Tag

the Mother Goddess of Tamils – When will the renovation be done?

தமிழர்களின் பத்தினி தெய்வம் கண்ணகியின் கோவில் – சீரமைப்பு எப்போது ?

தமிழர்களின் பத்தினி தெய்வம் கண்ணகிக்கு கோவில் – பாதை எப்போது ? “தமிழர்களின் பத்தினி தெய்வம் கண்ணகி கோயில் மற்றும் கோயில் செல்லும் மலைப் பாதைகளைத் தமிழ்நாடு அரசு சீரமைக்க வேண்டும்”-  தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின்…