Neomax நியோமேக்ஸ் மோசடி – பணமா ? – நிலமா ? வழக்கறிஞர் M.அழகுராஜாவுடன் அங்குசம் நடத்திய உரையாடல் ! 

2

Neomax நியோமேக்ஸ் மோசடி – பணமா ? – நிலமா ?

வழக்கறிஞர் M.அழகுராஜாவுடன் அங்குசம் நடத்திய உரையாடல் !

2 Comments
  1. சரவணா says

    புகார் கொடுத்தவங்களுக்கு சரி, நிறுவனத்தை நம்பி புகக்ர் கொடுக்காமல் இருந்தவர்களுக்கு என்ன கதி?

  2. ALL TOOLS MADURAI says

    We also depending the company only. No compliant..

Leave A Reply

Your email address will not be published.