Browsing Tag

நுரையீரலை பாதிக்கும்

பிறந்த குழந்தைக்கும் பக்கவாதம் வரும்…

பக்கவாத நோயை ஏற்படுத்தும் வாழ்வியல் முறை காரணிகளைத் தொடர்ந்து, வியாதிகளால் ஏற்படும் பக்கவாத நோய் பற்றி பார்ப்போம். மனிதன் என்பவன் உடல், உள்ளம், உணர்வு ஆகிய மூன்றின் சங்கமம். இந்த மூன்றில் எதற்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும் பக்கவாத நோய்…