Browsing Tag

பல்கலைக்கழக மானியக் குழு பிரதிநிதி

துணைவேந்தர் தேடுதல் குழுவில் பல்கலைக்கழக மானியக் குழு பிரதிநிதி…

பல்கலைக்கழகங்களில் துணைவேந்தர் தேடுதல் குழுவில் பல்கலைக்கழக மானியக் குழு பிரதிநிதி தொடரும் ஆளுநரின் அடாவடித்தனம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள 13 பல்கலைக்கழகங்களுக்குத் துணைவேந்தரைத் தேர்வு செய்யும் தேடுதல் குழுவை அமைக்கும் அதிகாரம் தமிழ்நாடு அரசின்…