Browsing Tag

பாலினம்

மீண்டும் பக்கவாத நோய் வராமல் தடுக்கும் சிகிச்சை முறை

ஒருமுறை பக்கவாத நோயால் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு, மீண்டும் பக்கவாத நோய் வராமல் தடுக்கும் சிகிச்சை முறை பற்றி இந்த வாரம் பார்ப்போம். இதற்கு பக்கவாத நோய் எந்த…