Browsing Tag

மது மற்றும் புகைப்பழக்கம்

பக்கவாதத்தின் முதல் காரணி

பக்கவாத நோயினை ஏற்படுத்தும் காரணிகளில் ஒன்றான மதுப்பழக்கம் பற்றி பார்ப்போம். பக்கவாதத்திலிருந்து 50 விழுக்காடு பேர் மதுப்பழக்கத்திற்கு அடிமையாக…