Browsing Tag

மது மற்றும் புகைப்பழக்கம்

பக்கவாதத்தின் முதல் காரணி

பக்கவாத நோயினை ஏற்படுத்தும் காரணிகளில் ஒன்றான மதுப்பழக்கம் பற்றி பார்ப்போம். பக்கவாதத்திலிருந்து 50 விழுக்காடு பேர் மதுப்பழக்கத்திற்கு அடிமையாக இருக்கின்றனர் நாட்டில் பக்கவாத நோயினால் பாதிக்கப்படுவோரில் 30 லிருந்து 50 விழுக்காடு பேர்…