Browsing Tag

service

Centralized Kitchen-ல் லாப வாய்ப்புகள்… உணவக மேலாண்மை தொடர்-7

Centralized Kitchen-ல் லாப வாய்ப்புகள்... உணவக மேலாண்மை தொடர்-7 ஒரு இடத்தில் உணவு தயாரித்து பல இடங் களுக்கு பரிமாறும் வாய்ப்பு.  உணவு எங்கெல்லாம் இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் உணவு தயாரிக்கவும், பரிமாறவும் வேலை நிச்சயம்,உணவகங்களில் மட்டுமல்லாமல்…