யுடியூபர் சவுக்கு சங்கருக்கு தம்பி எழுதிய பகீர் கடிதம் !

0

அன்புள்ள அண்ணன் SavukkuOfficial  அவர்களே இதை முழுமையாக படியுங்கள் ! முன்னாள் தம்பி எழுதிய கடிதம்… 

 

4 bismi svs
பிரதீப் - கடிதம்
பிரதீப் – கடிதம் -1

 

பிரதீப் - கடிதம் -2
பிரதீப் – கடிதம் -1
5 national kavi
Leave A Reply

Your email address will not be published.